42 640 66 60
509 260 212
Postaw na profesjonalizm i jakość
kursy prawa jazdy wszystkich kategorii

Prawo jazdy na motorowery - Kategoria: AM

Każdy, kto przed 19 stycznia 2013 r. nie ukończył 18 lat lub nie ma dawnej karty motorowerowej, musi zdać egzamin na nową kategorię prawa jazdy AM. Jeśli tego nie zrobi, nie może jeździć motorowerem ani skuterem. Wyjątkiem pozostają osoby, które stały się pełnoletnie przed wprowadzeniem nowych przepisów.

Nowa kategoria AM uprawnia do jazdy motorowerem (dwu- lub trzykołowym), którego silnik ma pojemność nie przekraczającą 50 cm3. Jego moc nie może przy tym przekraczać 4 kW, a prędkość maksymalna pojazdu wynosić więcej niż 45 km/h. Ta sama kategoria uprawnia również do poruszania się lekkim quadem, którego masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna 45 km/h. Do tej pory kartę motorowerową mogła otrzymać osoba w wieku od 13 do 18 lat, natomiast uzyskanie prawa jazdy kategorii AM jest możliwe dopiero przez 14-latków.

Kategoria AM zastępuje kartę rowerową, ale wprowadza też drugą ważną zmianęrównież osoby pełnoletnie, które 19 stycznia 2013 r. nie miały jeszcze ukończonych 18 lat i nie posiadały karty motorowerowej, muszą posiadać prawo jazdy AM, aby jeździć motorowerem. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które ukończyły 18 lat przed wejściem w życie nowych przepisów. Zachowują one przywilej jeżdżenia motorowerem bez obowiązku posiadania prawa jazdy lub karty motorowerowej.

Aby otrzymać prawo jazdy kategorii AM, trzeba odbyć kurs w szkole jazdy i zdać egzamin w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Kurs można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 14. roku życia. Do jazdy motorowerem, skuterem i quadem uprawnia też posiadanie jakiegokolwiek prawa jazdy innej kategorii.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  • ukończone 14 lat (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku)
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
  • zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
  • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się w Urzędzie lub Starostwie)

Kurs prawa jazdy obejmuje 30 godziny teorii i 10 godzin jazdy. Zajęcia praktyczne odbywają się na takim samym pojeździe jak na egzaminie państwowym (JUNAK ZN520Q-8).

 

CENA: 600zł

Tagi: Prawo jazdy na motory - Kategoria: AM, prawo jazdy skuter
Auto-Szkoła M.Bajon
ul. Wojska Polskiego 55/61
91-432 Łódź
42 640 66 60
509 260 212