Jak wygląda kurs prawa jazdy na motocykl

Prowadzenie motocyklu wymaga spełnienia odpowiednich warunków oraz zdanie egzaminu państwowego. W poniższym artykule dowiesz się, jak wybrać ośrodek szkoleniowy, pozytywnie przejść przez kurs i bez problemów otrzymać prawo jazdy kategorii A.

Jakie wymagania należy spełnić, ubiegając się o prawo jazdy na motocykl?

Prawo jazdy na motocykl o dowolnej mocy określa się kategorią A. Podstawowym wymogiem do ubiegania się o wydanie dokumentu jest ukończenie odpowiedniego wieku kandydata:

  • 18 lat - jeśli jest żołnierzem kierującym pojazdami Sił Zbrojnych RP,
  • 20 lat - gdy posiada prawo jazdy kategorii A2 przynajmniej 2 lata,
  • 24 lata - jeśli nie spełnia ww. kryteriów.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy ukończyć kurs nauki jazdy w wybranym ośrodku szkoleniowym. Przed jego rozpoczęciem każdy kandydat musi uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania motocyklem oraz Profil Kandydata na Kierowcę – to zbiór danych identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Jak długo trwa szkolenie przed egzaminem?

Kurs trwa 50 godzin, przy czym 30 godzin przeznaczonych jest na naukę teorii, a 20 na ćwiczenia praktyczne. Ta część obejmuje jazdę po mieście oraz na placu manewrowym. Przystąpić może do niej tylko kandydat, który zdał egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przeprowadzany w ośrodku szkoleniowym. Zajęcia na placu obejmują płynną jazdę po łukach w kształcie cyfry 8, slalom szybki, slalom między pachołkami i przejazd przez bramki końcowe, ominięcie przeszkody oraz płynne ruszanie ze wzniesienia. 

Zdanie egzaminu wewnętrznego pozwala przystąpić do właściwego egzaminu państwowego. Jeżeli po ukończeniu kursu kandydat nie opanował zasad bezpiecznej jazdy lub nadal nie czuję się pewnie za kierownicą, może dokupić dodatkowe lekcje.