Jak przebiega egzamin na prawo jazdy kategorii A

Egzamin na prawo jazdy kategorii A zwykle składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, należy najpierw zdać egzamin teoretyczny. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak krok po kroku przebiega ten proces.

Wszystko o egzaminie teoretycznym

Egzamin teoretyczny na kategorię A przebiega w formie elektronicznej i składa się z 32 pytań testowych, na które należy odpowiedzieć w ciągu 25 minut. Pytania dotyczą przepisów drogowych, zasad bezpieczeństwa i techniki jazdy na motocyklu. Aby zdać egzamin teoretyczny, należy otrzymać min. 68 punktów na 74 możliwe. Każde pytanie zawiera tylko jedną dobrą odpowiedź. Z części teoretycznej zwolnieni są kierowcy posiadający uprawnienie do prowadzenia pojazdów w kategorii A1 i A2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, kandydat może umówić się na termin egzaminu praktycznego. Musi jednak wcześniej przejść kurs w ośrodku szkoleniowym. Kursy prawa jazdy na motocykl w Łodzi realizujemy w naszej placówce.

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy kategorii A

Egzamin praktyczny obejmuje 2 części - część manewrową i drogową. Pierwsza z nich przewiduje wykonywanie manewrów na placu manewrowym, takich jak: jazda na wprost, jazda w slalomie, hamowanie awaryjne, zawracanie oraz parkowanie. Egzaminator ocenia ich przebieg pod kątem precyzji i bezpieczeństwa. Sprawdza także umiejętności obsługi motocykla, takie jak kontrola stanu technicznego pojazdu, ustawienie kierownicy i lusterka, ustawienie sprzęgła i hamulców. Część drogowa obejmuje jazdę po drogach publicznych. Egzaminator ocenia umiejętności jazdy, stosowanie przepisów drogowych, a także umiejętność przewidywania i reagowania na sytuacje na drodze. Aby zdać egzamin, należy uzyskać pozytywny wynik z obu części.