Jak uzyskać dofinansowanie do kursu z prawa jazdy?

Kursy prawa jazdy i egzaminy to nierzadko spory wydatek. Istnieją jednak programy, które po spełnieniu odpowiednich kryteriów świadczą pomoc finansową na ten cel. Aby dowiedzieć się, kiedy wnioskodawca może skorzystać z dotacji oraz jaka kwota obejmuje dofinansowanie, przeczytaj poniższy artykuł. 

Dofinansowanie do kursów prawa jazdy - na czym polega? 

Środki finansowe w ramach programu “Aktywny samorząd” przyznawane są w celu wsparcia pieniężnego kandydatów ubiegających się o prawo jazdy. Refundacja może obejmować: 

  • kurs,
  • egzamin państwowy,
  • jazdy doszkalające,
  • szkolenia uzupełniające.

Należy mieć na uwadze, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem zaświadczeń lekarskich. W ramach programu można natomiast wnioskować o dodatek na zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazdy w czasie trwania kursu, jeśli odbywa się on poza miejscowością zamieszkania. Stosowny wniosek składa się przed rozpoczęciem kursu lub do 180 dni po jego realizacji, jeśli w tym czasie spełnione były warunki uczestnictwa w programie. Kursy na prawo jazdy w Łodzi zrealizujesz w naszym ośrodku szkoleniowym.  

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Aby móc skorzystać z programu konieczne jest spełnienie odpowiednich kryteriów. Wnioskodawca musi osiągnąć wiek wymagany do zdobycia uprawnień w danej kategorii, ale nie może przekraczać wieku emerytalnego. Dodatkowo refundacja może zostać przyznana tylko osobom, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu lub słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. W ramach programu wnioskodawca może otrzymać kwotę wynoszącą maksymalnie 4 800 zł. Decyzję o przyznaniu środków przyznaje się na podstawie uzasadnienia potrzeby zakupu.