Prawo jazdy na motocykle - Kategoria: A2

 

Drugi stopień w drodze do dużego sprzętu i jednocześnie totalna nowość w Polsce. O uprawnienia mogą się starać osoby od 18 roku życia.Posiadacze A2 mogą jeździć:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla (to oznacza, że np. 96-konnego sprzętu nie można tak po prostu “zdławić”),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.


Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończone 18 lat (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku)
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 • zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
 • posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (pobiera się w Urzędzie lub Starostwie)


Kurs prawa jazdy obejmuje 30 godziny teorii i 20 godzin jazdy oraz egzamin wewnętrzny. Jeżeli kandydat posiada już prawo jazdy kat. A1 obejmuje go tylko 20 godzin jazdy. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu u nas w Ośrodku lub można przejść w nowoczesnej formie wykorzystującą komputer i specjalistyczne oprogramowanie potocznie zwane e -learningiem. Do zalet e-learningu należy:

 • dostęp do wiedzy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
 • szkolenia odbywają się indywidualnym tokiem
 • samodzielne wybranie przez kursanta preferowanego formatu dostarczenia wiedzy, czyli kursant decyduje, czy słucha lektora, czy czyta tekst, czy np. ogląda film,
 • możliwość dowolnego powtarzania materiału.

Zajęcia praktyczne odbywają się na takim samym pojeździe jak na egzaminie państwowym (SUZUKI GLADIUS).