Prawo jazdy na motocykl — Łódź

kurs na prawo jazdy

kurs prawa jazdy na motocykl

prawo jazdy na motocykl

 

Oferujemy kurs przygotowujący do zdobycia prawa jazdy na motocykl. Auto Szkoła M.Bajon mieści się w Łodzi, a oferowane szkolenie jest przeprowadzane przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży i stosownymi uprawnieniami. Forma i zakres zajęć są zgodne z wymogami prawnymi. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Prawo jazdy kat. A daje Ci uprawnienia do kierowania motocyklem i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM. Oznacza to, że możesz poruszać się dowolnym motocyklem. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych ograniczeniach. Dotyczą one minimalnego wieku. Zgodnie z prawem musisz osiągnąć:

  • 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat ma prawo jazdy kategorii A2,
  • 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba ma prawo jazdy kategorii A (czyli aby wejść na większą trajkę lub motocykl z wózkiem, musisz mieć roczne doświadczenie na dużych motocyklach),
  • 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie ma co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Należy mieć orzeczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający prowadzenie pojazdów objętych kategorią A i Profil Kandydata na Kierowcę. W naszej szkole możesz zrobić również kurs na prawo jazdy kat. A1, do którego mogą przystąpić osoby po ukończeniu 16 r.ż.

 

Przebieg kursu

Kurs prawa jazdy na motocykl obejmuje 30 godzin teorii i 20 godzin jazdy, po których odbywa się egzamin wewnętrzny. Jeżeli kandydat ma prawo jazdy kat. A1 lub A2, to obejmuje go tylko 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu w ośrodku Auto Szkoła M.Bajon. Oferujemy także zajęcia w nowoczesnej formie, która wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie potocznie zwana e-learningiem.

Do zalet e-learningu należą:

  • dostęp do wiedzy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • indywidualny tok szkoleń,
  • samodzielne wybranie przez kursanta preferowanego formatu zdobywania wiedzy — kursant sam decyduje, czy słucha lektora, czyta tekst, czy np. ogląda film,
  • możliwość dowolnego powtarzania materiału.

Zajęcia praktyczne odbywają się na takim samym pojeździe jak na egzaminie państwowym (SUZUKI GLADIUS 650). Zapraszamy do współpracy.

 

 

Wybierz kategorię prawa jazdy:

Kategoria AM

Kategoria A1

Kategoria A2